Rada Rodziców:


Przewodniczący - Przemysław Tomczak
Zastępca Przewodniczącego - Anna Jabłonowska
Skarbnik - Agnieszka Kaźmierczak
Sekretarz - Krystyna Kędzierska